Jak zainstalować PHP na Ubuntu

W tym wpisie zajmiemy się tematem instalacji PHP na systemie Ubuntu. Po co będziemy potrzebować PHP? A no każdy developer PHP potrzebuję go, aby móc rozwijać swój kod pracując na systemie Linux i nie tylko, bo również na Windows czy MacOS.

Przejdźmy do rzeczy:

Najpierw zaktualizuję pakiety komendami

sudo apt-get update
sudo apt-get -y upgrade
Aktualizacja pakietów

Teraz mogę przystąpić do dodania repozytoriów z PHP. Jednym z takich najpopularniejszych jest repozytorium ppa:ondrej/php. Należy wpisać poniższe komendy:

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
Dodanie repozytorium ppa:ondrej/php

Klikamy enter, aby zatwierdzić, że chcemy kontynuować i mamy dodane repozytorium PHP z najnowszą obecnie wersją. Teraz należy się zdecydować w jakiej postaci chcemy zainstalować PHP na naszym systemie. Mamy wiele możliwości i pokażę kilka z nich.

Instalacja menadżera procesów PHP-FPM

Używamy komend:

sudo apt install php8.1-fpm
sudo service php8.1-fpm restart

Po wpisaniu powyższych komend możemy sprawdzić zainstalowaną wersje komendą

php -v
Sprawdzenie wersji PHP

Instalacja dodatkowych modułów do PHP

Aby zainstalować dodatkowe istotne moduły dla PHP, polecam wpisać poniższe komendy w terminalu:

sudo apt install php8.1-curl php8.1-dom php8.1-zip php8.1-intl php8.1-mysql php8.1-imagick php8.1-gd php8.1-apcu php8.1-gettext php8.1-mbstring

Powyższe moduły najczęściej są potrzebne do pewnych dodatkowych funkcji, które są wykorzystywane przez różne biblioteki. Na przykład jeśli byśmy chcieli przekonwertować / skompresować zdjęcia po ich wgraniu na serwer to możemy użyć modułu imagick, ewentualnie jeśli za pomocą PHP chcielibyśmy wykonywać requesty curl, no to pobieramy moduł curl. Powyżej zamieściłem listę takich najbardziej, najczęściej potrzebnych modułów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.