Web Development na Ubuntu cz. 4 – Composer

Pokażę w jaki sposób na Ubuntu zainstalować menedżer pakietów do PHP o nazwie Composer. Najpierw przejdę do instalacji Composer dla PHP. Zakładam, że wszystkie poprzednie części wykonałeś i masz zainstalowane już PHP, bo głównie tylko PHP będzie potrzebne do zainstalowania Composer.

Czym jest Composer?

Composer to narzędzie do zarządzania zależnościami w PHP, które pozwala programiście deklarować i automatycznie instalować biblioteki do projektu. Jest to bardzo pomocne narzędzie do budowy i zarządzania dużymi projektami PHP.

Narzędzie Composer utrzymuje spójność w projekcie poprzez śledzenie, jakie wersje różnych pakietów są wymagane. Programista może zdefiniować te zależności w pliku composer.json w katalogu głównym projektu. Następnie, używając polecenia composer install, Composer automatycznie pobierze i zainstaluje wymagane pakiety.

Composer również dostarcza mechanizm do automatycznego ładowania klas PHP, dzięki czemu programista nie musi ręcznie zarządzać wszystkimi plikami include lub require w kodzie.

Innym ważnym aspektem Composera jest możliwość dostarczania własnych pakietów do centralnego repozytorium zwanego Packagist, co ułatwia udostępnianie i używanie kodu przez społeczność PHP.

Instalacja Composer

Composer zainstalujemy globalnie tak aby był dostępny w obrębie terminala z całego systemu. Przechodzimy na oficjalną stronę do sekcji Download: https://getcomposer.org/download/

Oficjalna strona composer

Wykonujemy kolejno kroki z tej strony zaczynając od:

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
(...)

Czyli uruchamiamy terminal i wpisujemy:

Następnie:

Powinniśmy zobaczyć komunikat jak wyżej czyli „Installer Verified”. Następnie wpisujemy:

I już pobiera nam się composer i zostaje zainstalowany. Teraz możemy usunąć plik instalacyjny poniższą komendą z instrukcji strony Composer:

Wszystkie kroki zostały wykonane, został jeszcze jeden, aby komenda composer była dostępna globalnie. Mianowicie:

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Wpisujemy do terminala i sprawdzamy wynik komendy composer –version

Powinien pokazać się jak poniżej:

Mamy już zainstalowany Composer globalnie. Jeśli chcielibyśmy zaktualizować composer do najnowszej wersji to wystarczy wpisać:

Dzięki composer’owi możemy instalować paczki do na przykład frameworków takich jak symfony czy laravel.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *